čtvrtek 19. ledna 2012

Tomb Raider 2 - Ovládání

Ovládání Lary v TR II je velice jednoduché. Pokud máte zkušenosti s předchozím dílem TR, pak vás potěším, neboť ovládání je takřka stejné - Lara se pouze naučila několik nových, užitečných pohybů. Zároveň je důležité se všechny tyto pohyby naučit, protože na nich - a to zejména v závěrečných levelech hry - záleží vůbec úspěšné dokončení hry. Pohyby jsou jednoduché i složitější, ale za pár okamžiků se je naučíte a po několika odehraných levelech vám mačkání kláves bude připadat tak zažité a přirozené, jako byste se s tím narodili. I tak je tu několik kritických míst a tyto rady by se vám mohly občas hodit. Pojďme se na pohybový arzenál Lary podívat pěkně do podrobna...

Všeobecné ovládání ve hře

Hlavní nabídka
Po spuštení hry máte v Hlavní nabídce 4 možnosti: Pas, který znamená Game (hra). Můžete zvolit New Game (Nová hra) nebo Load Game (nahrát dříve uloženou pozici). Dále je tu možnost fotografie, která vás zavede do tréninkové části hry, která se odehrává v Lařině sídle (Lara's Home). Dále můžete vybrat walkman (nastavení zvuku), kde si nastavíte hlasitost melodií a zvuku, naposledy nabídka kláves, kde si můžete nastavit ovládání Lary. Pokud už jste ve hře, namísto nabídky New Game se vám v pase nabídne volba Save Game (uložit hru).

Inventář
V režimu hry se vám po stisknutí klávesy ESC (escape) zobrazí Lařin inventář. Můžete tady vybrat jakýkoliv předmět, který ve hře použijete - různé druhy zbraní, světlice, malou nebo velkou lékárničku. U každé zbraně máte i současný počet nábojů, máte zde uveden počet malých i velkých lékárniček i současný počet světlic. Nachází se zde ještě stopky, které vám zobrazí aktuální statistiku. Tyto volby v otáčivém kruhu vyberete klávesami ← nebo →. Můžete ale použít také klávesu ↑ , která vám zobrazí aktuální přehled artefaktů a sebraných klíčů. Nebo můžete použít klávesu ↓ a dostanete se do nabídky s pasem, který nabízí možnosti Uložit hru, Nahrát hru a Ukončit hru, s walkmanem (nastavení zvuku) a klávesami (nastavení ovládání). Opětovným stisknutím klávesy ESC se dostanete zpět do hry. Potvrzení volby provádíte stiskem ENTER nebo CTRL.

Horké klávesy
Ve hře lze použít tzv. horké klávesy, tj. klávesy, které lze stisknout právě na klávesnici a užít tak okamžitě předměty z inventáře bez toho, abychom ho museli vyvolávat klávesou ESC, což by hraní mohlo docela zpomalovat. Horké klávesy se nachází na číselné části alfanumerické klávesnice a pod klávesou - .
Klávesa 1 - Lara vytáhne základní pistole
Klávesa 2 - Lara vytáhne brokovnici (má-li ji v inventáři)
Klávesa 3 - Lara vytáhne automatické pistole (má-li je právě v inventáři)
Klávesa 4 - Lara vytáhne dvojici samopalů UZI (má-li je právě v inventáři)
Klávesa 5 - Lara vytáhne harpunu (má-li ji právě v inventáři). Harpunu lze použít pod vodou, nastavíte-li ji jako výchozí zbraň přímo v inventáři, pod vodou stačí stisknout klávesu SPACE.
Klávesa 6 - Lara vytáhne samopal M16 (má-li ho právě v inventáři)
Klávesa 7 - Lara vytáhne vrhač granátů (má-li ho právě v inventáři)
Klávesa 8 - Lara použije malou lékárničku
Klávesa 9 - Lara použije velkou lékárničku
Klávesa 0 nebo - (pomlčka) - Lara rozsvítí světlici
Klávesa F5 - vyvolá nabídku Ulož hru
Klávesa F6 - vyvolá nabídku Nahraj hru
Klávesa F8 - přepíná mezi kvalitnější / méně kvalitnější grafikou
Klávesa F12 - zapíná / vypíná režim celé obrazovky

Ještě než začnete hrát hru, doporučuji pustit si výcvikovou část hry Lara's Home, kde se na výcvikové dráze naučíte vešekeré druhy skoků, lezení nebo plavání.

TIP: Když se naučíte, která zbraň má jakou zkratku, můžete toho hojně využívat a přepínat zbraně, i když je Lara zrovna nemůže vytáhnout (například ve vodě). Pokud tušíte, že na vás čeká něco, na co obyčejné pistole nestačí, nebo naopak nechcete plýtvat náboji, během plavání stiskněte tlačítko zvolené zbraně. Lara je sice nevytáhne, ale až na břehu zmáčknete mezerník, Lara vytáhne vámi navolenou zbraň.

DŮLEŽITÉ! - Nelekněte se, až si hru pustíte na přenosném počítači, že některé příkazy neposlouchají, jako tomu bylo u stolního počítače. Notebookovská klávesnice je prostě jiná a to dělá svoje. Všechny tyto změny se ale v následujícím popisu budu snažit uvést.

Základní pohyby Lary
Běh
Lařin základní pohyb. Kurzovou klávesou ↑ Laru rozeběhnete a klávesami nebo → následně určujete směr Lařina běhu. Klávesou ↓ neběžíte pozpátku, ale Lara bude dělat malé úskoky. Budete-li chtít Laru zastavit, klávesy pusťte. Zmáčknete-li klávesy  dohromady, Lara udělá kotrmelec (otočku o 180 stupňů).
Tento pohyb je velmi neopatrný. Pokud hrozí, že se Lara může zřítit z nějakého skalního převisu apod. do propasti, kde by ji jistě potkala smrt, je lepší používat krok - ten Laře nedovolí spadnout a na okraji se sama zastaví.

Chůze, opatrný krok
Tento pohyb je sice pomalejší, než klasický běh, ale zato si bez něj častokrát nevystačíte. Chůze Laře zabraňuje, aby přepadla ze skalního převisu nebo plošiny do velké hloubky. Chcete-li jít krokem, zmáčkněte NEJDŘÍVE klávesu SHIFT a poté klávesu ↑ . Aby tento pohyb dostál svého smyslu, musíte - když se nacházíte na okraji skalního převisu - NEJDŘÍVE pustit klávese ↑ a až POTÉ klávesu SHIFT. V opačném případě se stane, že Lara se po okamžitém puštění klávesy Shift rozběhne a ze skalního převisu spadne dolů. Krok se také velmi hodí u rozebíhání - chcete-li udělat skok s rozeběhem, dojděte krokem k okraji, poté zmáčkněte klávesu ↓ - Lara uskočí dozadu - a odtud se můžete bezpečně rozběhnout. Právě taková vzdálenost Laře ke skoku s rozběhem stačí.
Zmáčknete-li klávesu SHIFT společně s klávesou ← , udělá Lara úkrok doleva, stisknete-li klávesu SHIFT společně s klávesou → , Lara udělá krůček doprava. Opět tyto úkroky zabrání Laře, aby se zřítila a jsou praktičtější, než otáčet celou postavou, udělat krok a znovu jí otočit.
POZOR - u klávesnic na notebooku nebude nejspíš fungovat pravý SHIFT. Musíte se naučit ve všech pohybech se SHIFTEM používat SHIFT levý, protože pravý SHIFT funguje jen u pohybu se skokem po hlavě (šipkou).

Úkrok
Lara může dělat úkroky do stran, což je praktické, pokud se potřebuje např. dostat k páce, u níž jste předpokládali, že za ní už může zatáhnout, ale zatím na ni nereaguje. V takovém případě k ní udělejte krůček doleva nebo do prava a Lara ji použije (stejné je to se zámky ke klíčům, tlačítky apod.). Také se díky úkroku Lara dostane na okraj plošiny, aniž by se zřítila dolů. Úkrok provedete současným stisknutím klávesy SHIFT a klávesy → nebo klávesy ←. Také můžete použít klávesu DELETE pro úkrok doleva nebo klávesu PAGE DOWN (Pg Dn) pro úkrok vpravo.
POZOR - úkroky se SHIFTEM opět nefungují na klávesnicích u notebooků, a to ani s levým. V takovém případě jste nuceni dělat úkroky stisknutím DELETE nebo PAGE DOWN.

Lezení
Některé překážky, které se jí postaví do cesty, může Lara do určité výšky překonat tím, že je přeleze. Pokud nejsou natolik šikmé, aby z nich sjela jako po skluzavce nebo pokud nejsou příliš vysoké.
Chcete-li něco přelézt, doběhněte k překážce, stiskněte tlačítko akce (CTRL) společně s tlačítkem ↑ a Lara překážku (skalku, bednu...) bez problému přeleze, nebo na ni vyskočí.
TIP: Před překážkami se nemusíte nutně zastavovat. Vidíte-li už za běhu před sebou nějakou překážku, zkrátka pár metrů před ní držte tlačítko CTRL a Lara na překážku vyleze rovnou, aniž by se zastavila nebo do ní nepříjemně narazila.

Skok
Máme několik druhů skoků. Mezi ty základní patří obyčejný skok a skok s rozeběhem.
Obyčejný skok provedete stisknutím klávesy ALT společně se stisknutím klávesy ↑ . Tímto skokem lze překonat většinu malých překážek a dír. Lara tento skok může dělat i s tasenými pistolemi a za letu tak může střílet do protivníka.
Skokem s rozeběhem lze překonat velké překážky a velké díry. Lze se s ním dostat na velmi vzdálené překážky. Je třeba ho ale pečlivě vyměřit. Jistě jste si všimli, že grafika v TR 2 je rozdělená na čtverce. Pamatujte si, že k rozeběhu na dlouhý skok potřebuje Lara právě místo jednoho takového čtverce. Doporučuji tedy krokem dojít na okraj tohoto čtverce (většinou se jedná o okraj nějaké plošiny), tady stisknete klávesu ↓ a Lara uskočí. Teď už můžete bez problému udělat skok s rozeběhem, tato vzdálenost Laře přesně stačí. U skoků s rozeběhem ale musíte klávesu pro skok (tradičně ALT) stisknout o vteřinu dřív, než Lara vyskočí (natrénujte si to na tréninkové úrovni Lara's Home, pak to půjde samo).
POZOR - u klávesnic na notebooku Lara reaguje na klávesu ALT podobně jako na akční tlačítko CTRL. Pokud ALT jen nestisknete, ale podržíte déle, Lara začne natahovat ruce, jako by se chtěla zachytit okraje. Jsou situace, kde je nutné použít pouze skok, proto se musíme naučit skoky praktikovat tak, že ALT jenom stiskneme a nebudeme ho držet. Tento problém nastává u všech klasických dílů TR (1-5), protože jejich ovládání je uzpůsobeno na klasické PC klávesnice a ne na integrované klávesnice pro přenosné počítače.

Skok se zachytáváním
Někdy je třeba, aby se Lara ve skoku zachytila protější plošiny a vylezla na ni, protože je moc vysoko, aby se na ni mohla dostat obyčejným skokem nebo skokem s rozeběhem. V takovém případě uděláme skok nebo skok s rozeběhem a za letu stiskneme tlačítko akce (tradičně CTRL). Lara natáhne ruce. Tlačítko stále držíme, dokud se Lara nezachytí protější plošiny. Poté ke stisknutému tlačítku CTRL přimáčkneme klávesu NAHORU, a Lara na plošinu vyleze.
TIP: Některé skoky jsou velmi dlouhé, že jsou sotva na hranici Lařiny schopnosti. Hned v prvním levelu The Great Wall se s jedním takovým skokem setkáme. Nebojte se, a rozbíhejte se až na doraz. Ve správném, tom nejdelším skoku s rozběhem, by Lara měla mít při odrazu nohu skoro ve vzduchu a plošiny by se měla jen malinko dotýkat patou. Tento druh skoku je velmi obtížné se naučit, ale v Lařině vile je k tomu speciální výcviková plošina, na které se to jistě rychle naučíte.

Skoky do strany
Lara umí provádět salta vlevo nebo vpravo. Jsou užitečná, pokud chcete překonat nějakou překážku a máte pološinu hned vedle, nebo pokud chcete před něčím rychle uniknout (např. před kutálejícím se kamenem apod.). Skoky do stran jsou také velmi užitečné v boji.
Chcete-li udělat salto do strany, stiskněte současně klávesu pro skok (ALT) s klávesou ← pro salto vlevo nebo ALT současně s klávesou → pro salto doprava.

Salto vzad
Lara umí skákat do všech stran. Salto vzad může udělat, když se chce rychle něčemu vyhnout - například pokud se pod ní propadá zem, pokud se za ní valí koule, může ji též překonat saltem vzad a tento pohyb se také velmi hodí v boji s hbitými nepřáteli. Salta se také hodí, pokud musíte překonat několik plošin najednou - různou kombinací skoků a salt se tak dostanete, kam potřebujete.
Chcete-li udělat salto vzad, stiskněte klávesu pro skok (ALT) současně s klávesou ↓ .

Plavání
Často bude - hlavně v levelech na vraku lodi Maria Doria - velkou překážkou voda. V tomto případě musíme s Larou plavat. Plave se klávesou pro skok (ALT) společně s kurzovými klávesami, které jí udávají směr, kterým má plavat. Ovšem tady pozor na malou změnu - ve vodě platí, že klávesa ↓ namíří Laru nahoru k hladině a klávesa ↑ povede Laru dolů ke dnu. Na tuto změnu si ale jistě také brzy zvyknete. Dejte pozor - moc se ve vodě neflákejte, Lara má omezenou kapacitu vzduchu a ta když jí dojde, utone. Mnohdy je to docela na doraz, proto se nadechujte, kdy můžete a dívejte se všude po podvodních pákách.
Plavání na hladině není moc praktické, protože je to pomalé a Lara je velmi zranitelná.
TIP: Nikdy si neukládejte hru pod vodou. Pokud si hru uložíte pod vodou a Lara se nebude mít kde nadechnout, všude budou zavřené cesty a nebudete vědět kudy dál, Lara utone a vy tak ztratíte postup ve hře.
  
Zvláštní pohyby Lary
Ručkování
Některé plošiny jsou příliš vzdálené pro dlouhý skok. Většinou k nim ale vede díra ve zdi nebo stěna, po které se dá šplhat.
Chcete-li ručkovat, stoupněte si pod římsu nebo díru ve zdi, stiskněte CTRL společně s klávesou . Poté udávejte směr ručkování klávesou pro ručkování doleva nebo klávesou pro ručkování doprava. Během ručkování musíte celou dobu držet stlačenou klávesu CTRL. Jakmile ji jednou na vteřinu uvolníte, Lara se pustí.
Tip: Někdy se dostanete do situace, kdy je nutné slézt sráz. Je ale příliš vysoký a pokud byste z něho skočili, Laře by ubylo zdraví. V takovém případě je lepší, když krokem dojdete k okraji srázu, otočíte se k němu zadem, stisknete CTRL, budete ho držet a stisknete . Lara se zachytí za okraj a když CTRL teď pustíte, sráz nebude tak vysoký a ona bezpečně přistane na zemi.

Lezení na stěnách a žebřícíh
Je to velmi podobné jako ručkování. Stisknutím klávesy CTRL společně s klávesou NAHORU vylezete na stěnu. CTRL musíte pořád držet, aby se Lara nepustila a nespadla zase dolů. Můžeme lézt do všech stran - vpravo, vlevo, nahoru i dolů. Stačí držet příslušnou kurzovou klávesu - ale opět nezapomínat na stálé držení klávesy akce (CTRL).
Ze stěny nebo ze žebříku se dá také skákat. V takovém případě Lara vždy udělá salto vzad. V některých částech hry musíte přeskakovat z jedné stěny na druhou s tím, že ve vzduchu děláte otočky o 180 stupňů a vzápětí se zase chytáte protější stěny. Stačí ve skoku zase držet CTRL a Lara se protější stěny zachytí.
TIP: Potřebujete-li se po stěně nebo žebříku dostat dolů, nemusíte celý prostor slézt. Stačí Laru dostat do takové výšky, aby pro ni pád nebyl nebezpečný a pak pustit klávesu CTRL. Ušetří to spoustu času.

Klouzání po šikmých plošinách
Někdy je terén příliš strmý, aby se po něm dalo běžet nebo chodit. Pokud Lara na tokový terén narazí, sjede ho po nohách. Sjíždět může popředu nebo pozadu, podle toho, v jaké pozici se zrovna na skluzavku dostane.
Možnosti jsou různé. Buď můžete nechat Laru, ať sjede po skluzavce až dolů, nebo se kdekoliv na skluzavce můžete odrazit ke skoku a dostat se z ní např. ne jinou plošinu. V takovém případě ale fungují jenom krátké skoky, skoky s rozeběhem nejsou možné. Chcete-li ze skluzavky skočit, zmáčkněte tlačítko ALT a Lara skočí po směru, podle toho, kterým směrem zrovna klouže (popředu nebo salto vzad).
Na skluzavce nelze skoky nijak koordinovat, maximálně jde Latru trošku pootočit ve skoku doprava nebo doleva. Když skočíte ze skluzavky, můžete udělat ve vzduchu otočku o 180 stupňů a otočit tak Laru správným směrem, pokud jste se na skluzavku právě dostali v nevhodném úhlu. V takovém případě ve skoku stiskněte tlačítko END nebo současně klávesy a , aby Lara udělala ve vzduchu kotoul.

Rozhlížení
Nejste-li si jisti okolím nebo hledáte-li cestu dál, je dobrým pomocníkem přesun kamery za postavu Lary a podle svého s ní otáčet. Lařina hlava tak zcela zmizí a vy vidíte celou scenérii. Dělá se to stiskem tlačítka 0 na numerické klávesnici. Stiskem tlačítka 0 se kamera přesune za Laru. Všemi kurzovými klávesami pak můžete otáčet s horizontem a prozkoumávat terén. Aby ale kamera zůstala za Larou, musíte celou dobu držet klávesu 0.
POZOR - opět na klávesnicích u notebooku. Pokud máte klasickou notebookovskou klávesnici (tj. že po pravé straně nemá numerickou část), musíte si čísly přepínat buď klávesou NUM LOCK (NumLk) anebo stlačením klávesy FN a příslušné klávesy, které po přepnutí s tímto tlačítkem udá nulu. Toto ovládání je poněkud nepraktické, protože současné držení klávesy FN s nulou a pohyb kamery kurzovými klávesami najednou je trošku kostrbatý a nepraktický. Navíc, na mém notebooku se stává, že pokud držím klávesu FN s nulou přidrženou moc dlouho, klávesa se zasekne, celá klávesnice se přeladí a pomůže jen restart... Proto se snažím této možnosti vyhýbat. Věřím, že se bez ní obejdete také, nebo že najdete lepší způsob používání této funkce.

Skok po hlavě (šipka)
Tento skok vypadá velmi efektně i na zemi, ale nejlépe vypadá, pokud s ním skočíte do vody. Lara vyskočí, ve vzduchu udělá šipku a zakončí ji elegantním kotoulem na zemi. Dejte si ale pozor - pokud tento skok uděláte z větší výšky a nebudete mířit do vody, Lara si zlomí vaz!
Chcete-li udělat tento skok, musíte současně zmáčknout tři klávesy: ALT, SHIFT a klávesu . Špatně se tento pohyb učí, ale v závěru hry se bez něj též neobejdete. Věrím ale, že ho budete dělat, i když to nebude zrovna nutné, protože vypadá skutečně velmi efektivně.

Salta ve vzduchu
Lara umí udělat ve vzduchu také několik salt. Není to užitečný pohyb, slouží pouze pro vizuální efekt. Pokud skáčete do vody a úspěšně se vám podaří skočit šipku, stiskněte potom ještě klávesu END a Lara udělá několik akrobatických salt. Ve hře ale není moc míst, kde by se tento pohyb dal využít.

Stojka
Stojka je další elegantní pohyb, který Lara svede, ovšem ne, nezbytný. Jen vám hraní občas zatraktivní. Můžete ji provádět vždy, když visíte za okraj nějaké skály, římsy nebo plošiny. A jak? Když s Larou visíte (stálým držením klávesy CTRL), přimáčkněte nejdříve klávesu SHIFT a teprve potom klávesu . Lara se vyšvihne a předvede vám elegantní akrobatický pohyb.
POZOR - u klávesnic na notebooku opět (stejně jako u chůze) nemusí funguvat pravý SHIFT. Stojku se proto raději naučte dělat s levým SHIFTem.

Sjíždění po laně
Pohyb takřka charakteristický pro TR 2 a TR 3. Pomocí speciální násady se lze s Larou zachytit a překonat tak obrovské propasti, které se nedají zvládnout skokem. Stačí dojít k okraji plošiny, u které je násada přistavená, stisknout tlačítko CTRL a držet ho, dokud se Lara vozí. Tlačítko vymáčkneme až ve chvíli, kdy chceme, aby se Lara pustila. Ať už je to na konci jízdné dráhy nebo o kousek dřív. Rychlost je celkem ideální, takže rychle zaregistrujeme místo, kde by se Lara měla pustit.

Otočka o 180 stupňů (kotoul)
Otočka je nesmírně jednoduchá a nesmírně praktická. Namísto pomalého otáčení celou postavou Lary se můžete otočit stisknutím jedné (nebo dvou) kláves. Kotouly jsou také skvělé u boje s nepřáteli (hlavně s mafiány v Itálii, kteří stojí na jednom místě a jenom se otáčí), protože když se protivníkovi dostanete za záda, nemůže se samozřejmě nijak bránit.
Kotoul provedete stisknutím klávesy END nebo současným stisknutím klávesy a . Kotoul můžete provádět ve vzduchu, ve vodě, na zemi i s tasenou zbraní.

Otočka ve vzduchu
Předchozí pohyb můžete také praktikovat ve vzduchu. Můžete přeletět nepřítele a ve vzduchu se otočit, abyste na něj pořád viděli a Lara do něj bez přestávky střílela, můžete (vlastně spíš musíte) ho použít při přeskakování z jedné lezecké stěny na druhou. Tento pohyb také není zrovna lehké se naučit, ale s trochou trpělivostí to bude hračka.
Okamžitě po stisknutí klávesy ALT společně s klávesou zmáčkněte END (verzi se současným stisknutím kláves a tentokrát nedoporučuji - nemuselo by se to povést) a Lara udělá salto ve vzduchu. Celou dobu, kterou děláte tento pohyb, můžete střílet, takže Lara netratí nepřítele z mušky. Pokud chcete přeskočit na lezeckou stěnu, okamžitě po otočte zmáčkněte a držte CTRL - času je ale málo a napoprvé se to nejspíš nepovede. Ale mějte trpělivost :)

Zažehnutí světlice
V tmavých částech hry se jistě budou hodit světlice, které sbíráte v šedivých krabičkách po mrtvých nepřátelích nebo v zapadlých koutech hry. Jsou nedocenitelné zvláště ve tmě, kde není vidět vůbec nic, jen tam něco křičí a vy nevíte, odkud to jde. Zažehnout světlici můžete třemi způsoby - klávesou ESC můžete vjet do inventáře a vybrat světlici v kruhovém inventáři. Nebo můžete stisknout tlačítko -, Lara vytáhne světlici sama. Pro vytažení světlice funguje ještě horká klávesa 0 na alfabetické části klávesnice. Světlice hoří i pod vodou, není se tedy čeho bát. Vydrží svítit zhruba dvě minuty.
TIP: Máte-li nedůvěru k nějakému místu dole pod Larou, do kterého máte vlézt, můžete použít moji krátkou radu. Dojděte na okraj propasti a zažehněte světlici. Vzápětí hned taste pistole - Lara světlici upustí, světlice spadne do díry, které jste se předtím báli a krásně místo osvětlí, takže už víte, do čeho jdete.

Strategie boje s protivníky
Střelba
Jediný způsob obrany, kterým Lara disponuje. Klávesou SPACE vytáhnete zbraň, která je právě výchozí (výchozí zbraň zvolíte vybráním v inventáři nebo zvolením některé z horkých kláves - navíc výchozí zbraň vidíte právě v Lařiných pouzdrech nebo na zádech vedle batůžku). Následným stisknutím a držením klávesy CTRL Lara střílí. Lara míří na nepřítele sama, takže tím se nemusíte zabývat. Během střelby můžete běhat, skákat dozadu nebo do stran, dělat kotouly na zemi i ve vzduchu...
TIP: při přestřelkách s nepřáteli se zbraněmi i se zvířecími vždy běhejte nebo skákejte. Pro nepřítele zvířecího i lidského bude vždy o mnoho složitější trefit pohyblivý cíl než trefit statický (stojící) cíl. Laře tak ubyde výrazně méně života. Taky po očku sledujte lištu Lařina života a když bude mít na kahánku, horkou klávesou ji vždy uzdravte.

Střelba za běhu
Běhání během střelby kolem nepřátel je jednou z nejjistějších strategií, jak z boje vyjít jako vítěz. Nejjistější je běhat protivníkovi neustále za zády a střílet do něj. Než se vzpamatuje, dávno bude po něm. Tato strategie je účinná na lidské nepřátele, které na vás jdou se střelnými zbraněmi. Běžet běje, střílení samozřejmě můžete směrovými klávesami, celou dobu musí být stlačeno tlačítko CTRL. Lara bude mířit na nepřítele sama. Má totiž dobrou mušku, neumí se netrefit ;)

Střelba ve skoku
Tato strategie je účinná proti nepřátelům, kteří útočí zblízka (například svalovci s basebollovými pálkami, kamenní strážci na létajících ostrůvkách, zvířata). Úskoky do všech stran vás těžko dostihne a zatímco se o to snaží, můžete ho proděravět kulkami. Zatímco u lidských nepřátel si vystačíte úskoky vzad, u tygrů, ptáků nebo psů budete muset použít skoky nejen vzad, ale i do stran.

Boj pod vodou
Pokud máte chuť zastřílet si i ve vodních hloubkách se zatajeným dechem, můžete. Máte k tomu ale jenom jedinou zbraň a tou je harpuna. Můžete s ní střílet podvodní příšery a potápěče. Její střely ale létají jen přímo rovně, nemohou zatáčet do stran, takže musíte nejdřív donutit nepřítele, aby mířil přímo. Potápěči jdou na Laru taky s harpunou - a dost to bolí, když to schytá.
Pod vodou vytáhnete harpunu mezerníkem, pokud ji máte zrovna jako výchozí zbraň, nebo ji zvolíte v inventáři klávesou ESC. Za současného plavání (klávesa ALT se směrovými klávesami) pak můžete tlačítkem CTRL střílet.
TIP: Zatímco na souši je lepší držet tlačítko akce a v jednom kuse střílet, pod vodou je mnohdy lepší pálit šípy po jednom. To znamená stisknout, pustit, zamířit a znovu stisknout. Tento boj se může zdát nepraktický, proto je mnohdy lepší - pokud je možno - nalákat nepřítele někam ke břehu, vylézt ven a vytáhnout klasickou dvojici pistolí - nepřítel sem na vás nemůže a navíc je brzy po něm.

Interakce s okolím
Sbírání předmětů
K veškerým věcem k inventáři je nutno se nejprve dostat. To znamená najít ja a sebrat. Jedná se o náboje, lékárničky, krabičky se světlicemi, zbraně, klíče či artefakty. Jsou poschovávané na různých místech a jejich nalezení je mnohdy oříškem.
Předmět seberete tak, že k němu přistoupíte a stisknete tlačítko CTRL. Lara ho sebere a vzápětí se objeví v jejím batůžku (inventář - ESC).
TIP: Předměty nejčastěji padají z mrtvých nepřátel. Nezapomeňte vždy prohledat jejich těla.
Také se může stát, že nějaký nepřítel zemře na příkré plošině a předmět se tak na první pohled zdá ztracený. Ale není. Prostě k předmětu vyskočte a až Lara bude sjíždět, mačkejte CTRL. V půli skluzavky se zastaví, předmět sebera a pak směle klouže dál...

Sbírání předmětů pod vodou
I pod vodou se nachází užitečné věci a poklady. Chcete-li sebrat nějaký předmět pod vodu, doplavte blízko něj a držte tlačítko CTRL. Lara se nad předmět posune, sebere ho a zařadí do svého inventáře.

Tlačení / tahání beden
Někdy se v cestě objeví překážky, které mají tvar jednočtvercové krychle. Tyto překážky lze odtlačit nebo odsunout a následně je lze použít k lezení nebo zatížení, nebo mnohdy odhalí nějaký srytý předmět či páčku. Poznáte je jednoduše - přistupte k předmětu, o kterém si myslíte, že se dá posouvat a přidržte CTRL. Pokud se Lara pokrčí, znamená to, že se předmětem dá pohybovat. Můžete ho strkat dopředu před Laru nebo ho tahat dozadu po jejím směru. Pamatujte si ale, že musíte mít vždycky kolem sebe dostatek místa. Kolik, to zajisté ve hře zjistíte brzy sami.
Pro tlačení stiskněte CTRL společně s klávesou , pro tahání stiskněte CTRL společně s klávesou .

Velké páky
Velké páky na zdech, jsou občas špatně viditelné, proto je nepřehlédněte. Otevírají důležité dveře a spouštějí důležité mechanismy. K takové páce stačí přistoupit, zmáčknout akční tlačítko (CTRL) a Lara za ní zatáhne.

Tlačítka a malé páčky
Spouště, které se nacházejí různě na zdech, mnohdy jsou šikovně skryté a takřka neviditelné. Mají podobu malých páček nebo tlačítek. Vždy otevírají nějaké dveře a mnohdy je jejich doba otevření omezena časovým limitem. Pro použití páčky nebo tlačítka k němu přistupte a zmáčkněte tlačítko CTRL.

Podvodní spouště
I pod vodou se nachází mnoho spouští. Stačí k ní připlavat a držet tlačítko CTRL. Lara se ke spoušti posune a zatáhne za ni. Je nutné držet akční tlačítko, dokud se Lara ke spoušti neposune - pod vodou je složitější ovládání. Pokud držíte tlačítko akce a Lara nereaguje, je nutné připlavat ke spoušti blíž nebo výš / níž. Opět dávejte velký pozor na Lařinu hladinu kyslíku.

Pojistky na dveřích
Některé dveře mají na sobě kulaté pojistky. To znamená, že si je můžeme otevřít sami. Stačí ke dveřím přistoupit, postavit se před kulatou pojistku a stisknout CTRL. Lara kolem zatočí a bez problému si otevře cestu dál.
TIP: Máte-li na výběr ze dvou cest, jedna je otevřená a druhá uzavřená právě takovýmito dveřmi, volte vždy tu otevřenou, jelikož z uzavřené vás nikdy nemůže překvapit žádný nepřítel.

Střílení skrz předměty
Občas se sektáme s okny, které se dají prostřelit a dostaneme se tak na nějaká zdánlivě nepřístupná místa. Jindy je zase třeba střelit do zvonů, aby otevřely nějaké dveře. V takovém případě vytáhneme pistole stiskem SPACE a střílíme stlačením CTRL. Lara na tyto předměty ale nemíří sama, musíme ji vždy správně natočit.
TIP: V těchto situacích používejte vždy základní pistole. Je zbytečné plýtvat užitečnými náboji v dalších zbraní, když nestojíte proti převaze a ohrožení.
_____________________________

1 komentář:

  1. DÍKY NASTOTISÍCKRÁT ZA NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ NA NTB!!!!

    OdpovědětVymazat