čtvrtek 5. května 2016

Xianská dýka (Dagger of Xian)

Pro Xianskou dýku se Lara vydává v roce 1997, ve svém oficiálně druhém dobrodružství. Čeká ji dlouhá a divoká cesta plná nástrah od čísnkých stavitelů, tajemství střežená tibetskými mnichy i hromady nepřátelských mafiánů pokoušejících se překazit její plány. Artefakt s nevídanou mocí se nesnaží dostihnout jen Lara. A díky jeho velkolepé historii a monumentální síle není vůbec divu...
Xianská dýka je fanouškovsky velmi oblíbený artefakt. Dokazuje to nespočet fan artů a věrohodných modelů, které ji znázorňují.
Historie artefaktu
Před mnoha lety toužil jeden čínský císař po obrovské moci, aby mohl chránit svou vyspělou zemi a lépe čelit nájezdníkům, kterým hranice jeho země musely často čelit. Upsal se ďábelské dohodě s čínskými draky a propůjčil jim svůj život a svou duši. Draci mu za to propůjčili svou obrovskou monumentálnost, sílu a moc, která byla uchována v Xianské dýce. Dračí síla však přesahovala veškerou moc lidstva. Jednoho dne došlo k souboji s tibetskými mnichy. Jeden z nich si povšimne rukověti zabořené v drakově hrudi a vytáhne mu ji z těla ven. Císaře tak potká nenávratná smrt a dračí běsnění je na nějaký čas ukončeno.

Mniši si byli vědomi nebezpečí, které vzniklo současně se vznikem tohoto mocného artefaktu. Ukryli ho tedy do svatyně uvnitř Velké Čínské zdi, obehnali ji pastmi a několika klíči, které měly odradit a vystrašit každého nezvaného návštěvníka. Klíč ukryli kdesi v Tibetských horách a jeho střežením byl pověřen řád Barkhangských mnichů, který zasvětil svůj život ochraně a opatrování tohoto klíče po tisíce let, kde udržovali místo uložení klíče v tajnosti, aby strašlivá dračí síla už nemohla být nikdy zneužita. Poklidným životem střežili tajemství v ohromném klášteře až do současnosti, dokud jejich meditování nebylo narušeno mocichtivým mafiánem Marco Bartolim a tvrdohlavou dobrodružkou Larou Croft.

Marco Bartolimu je Lara celou dobu
těsně v patách. Zabránit jeho zlému
záměru ale bohužel nestihne.
Dopis
Lara se jednoho dne dozví z dopisu od jednoho ze svých přátel z okruhu archeologie o podivných událostech, které potkaly jistou skupinu archeologů, kteří prováděli výzkumy v okolí Velké Čínské zdi. Byli zabiti jakousi neviditelnou a nepřiměřeně velkou silou. Lara má díky svým obsáhlým historickým znalostem jisté podezření a s pomocí této stopy se vydává na místo archeologů, aby zjistila, jestli její myšlenky vedou správným směrem.

Talion, Seraph a řád rodu Barkhang
K otevření brány od svatyně, v níž je ukrytá Xianská dýka, jsou zapotřebí klíče, které byly zhotovany právě k tomuto účelu. Lara musí najít klíč podobný válci, který se nazývá Talion a nachází se za Barkhangským klášterem. Je také střežen obrovským ptačím strážcem. S jeho pomocí se vrací zpět k bráně u Velké Čínské zdi, aby si otevřela cestu do chrámu Xianů a mohla dýku získat před tím, než ji zneužije její nebezpečný rival Marco Bartoli. Aby se ale dostala k Talionu, je třeba najít Seraph, další z tajemných klíčů, který otvírá cestu z Tibetského kláštera k Talionu. Tento klíč se ale ztratil kdesi v Jaderském moři mezi poklady, které během dvacátého století převážela loď Maria Doria. Lara se musí vydat až na dno mořské a doufat, že se jí v troskách lodi podaří Seraph najít. Nakonec se jí to podaří s pomocí indicií od bratra Chana Barkhanga, který je zajatcem Marca Bartoliho a když Laře prozradí tajemství Seraphu, přichází o život.

Xianský chrám a dračí doupě
V Xianském chrámu bohužel Lara zjistí, že byla až druhá. Když dorazí do dračího doupěte, Marco už ukončuje rituál, během něhož si vrazí dýku do hrudi a promění se v Čínského draka. Lara musí zakročit, draka porazit a dýku ukrýt do bezpečí.
Talion a Seraph, artefakty, které jsou klíčem k nalezení Xianské dýky.
Poslední místo odpočinku dýky Xianů
V závěru hry Tomb Raider 2 se mafie naposledy pokusí Laře artefakt uzmout. Když jejich neúspěšný pokus končí tím, že se všichni válejí v krvi na podlaze, už to vzdávají a Xianská dýka spočine v bezpečných rukách archeoložky Lady Croft. Stala se součástí její soukromé sbírky a dodnes ji můžeme vidět vystavenou v místnosti s artefakty v Lařině sídle v Surrey, kde se zběsila otáčí ve vitrínce a připomíná tak nezapomenutelné dobrodružství v Číně, Jaderském moři a Tibetu.
_________________________

Zpět k rozcestníku Lara Croft

Navigace: Lařiny archeologické objevy, Tomb Raider 2

Žádné komentáře:

Okomentovat