úterý 29. března 2016

Tomb Raider 1 - Ovládání

Na ovládání v TR1 není nic těžkého. Lara toho vlastně moc neumí a tak maximální využití svých akrobatických schopností najde až v dalších dílech hry. I tak se ale tady dá najít pár zapeklitostí a prekérních situací, na které je třeba dát si pozor, nebo se naopak můžete nechat inspirovat některými radami a tipy. Nestačí jen popsat, co každé tlačítko znamená, pokusím se to popsat tak, abyste našli řešení svého problému, pokud byste na tento článek narazili v souvislosti s tím, že máte s ovládáním ve hře nějaký problém. Popis ovládání se týká verze na PC. U herních konzolí to bude víceméně podobné, jen se nebude jednat o tlačítka jako CTRL nebo ALT, ale o symboly, které jsou místo tlačítek. O ovládání na konzolích se ale rozepíšu v jiném článku.

Všeobecné ovládání ve hře

Hlavní nabídka
Po spuštění hry se vám objeví nabídka s pěti možnostmi. Najdete tu pas, fotku Lařina sídla, walkman, brýle a kurzové klávesy.
Pas vám nabídne možnost začít novou hru (New Game) nebo nahrát předchozí uloženou pozici (Load Game), listováním v pase se dostanete i k volbě Exit Game (ukončit hru).
Zvolení fotografie s Lařiným domem umožní spustit tréninkový level Lara's Home, kde se na tréninkové dráze můžete naučit základní ovládání Lařiných pohybů.
Možnost walkman umožňuje nastavení hlasitosti hudby a zvukových efektů.
Sluneční brýle vám pomůžou přizpůsobit vykreslování textur - jestli je budete chtít v nízké kvalitě, střední nebo vysoké.
A klávesy umožňují přizpůsobení ovládání. Ale doporučuji nechat výchozí nastavení, protože je celkově nejvhodnější a navíc popis ovládání v tomto článku vychází z výchozího nastavení. Samozřejmě je to ovšem dobrá volba například pokud hrajete hru na notebooku. Tam některé klávesy můžou být jinde nebo zcela chybět a v tomto případě je vhodné si dané klávesy přenastavit na jiné.
Volby procházejte pomocí kláves ← a → a potvrzujete vždy stisknutím klávesy ENTER nebo CTRL (control), které ve hře funguje jako akční tlačítko.

Inventář
Důležitou součásti hry je "hrabání se" v Lařině inventáři - vzhledem k tomu že zde nefungují žádné "horké klávesy", jako je tomu běžné u následujících dílů TR, musíme vše vybírat v inventáři. Volíme si tedy zbraně, které chceme zrovna používat nebo chceme-li Laru oživit lékárničkou, musíme to také udělat přes inventář. Do něj se dostaneme stisknutím klávesy ESC (Escape). V nabídce se pohybujeme kurzovými klávesami ← a →. Základní nabídka ukazuje inventář, se kterým Lara disponuje, tlačítkem ↑ se dostaneme o úroveň výš, kde má Lara uložené artefakty nebo různé klíče.

Horké klávesy
Zde bychom horké klávesy hledali jen těžko. Nelze si zde zvolit pomocí čísel zbraň, kterou chceme zrovna používat, to přichází až s Tomb Raiderem 2. Ale jsou zde klávesy, které nabízí rychlé uložení nebo nahrání hry a zvětšení nebo zmenšení herní obrazovky.
F2 - opakovaným stisknutím vzdálíte herní obrazovku.
F3 - opakovaným stisknutím přiblížíte herní obrazovku.
F4 - opakovaným stisknutím přepínáte mezi Low / Medium / High Quality textur.
F5 - rychle vyvolá obrazovku pro uložení hry (Save Game).
F6 - rychle vyvolá obrazovku pro nahrání hry (Load Game).

Základní pohyby Lary
Běh
Základní pohyb Lary. Je pro ni charakteristický a v 80% herního času ji uvidíme právě v tomto ladném pohybu. Ovládá se základními kurzovými klávesami  ↑ ↓ ←  → přičemž každá udává směr běhu. Aby Lara běžela, musí se držet klávesa ↑ a během toho stisknutím kláves ← nebo → Laře udáte směr běhu. Pokud stisknete klávesy ↑ i ↓ současně, Lara udělá otočku o 180 stupňů. Pokud budete držet klávesy ← a → bez klávesy nahoru, Lara se bude tímto směrem otáčet a stát na místě. 
Běh je velmi neopatrný styl pohybu. Pokud Lara stojí na okraji srázu, v běhu se nezastaví na okraji a nenávratně se zřítí dolů. Pro opatrnější hraní je v nevypočitatelném prostředí lepší používat chůzi.

Chůze, opatrný krok
Je to bezpečný pohyb, který je sice o mnoho pomalejší, ale když Lara dojde k nějakému nebezpečnému srázu, nezřítí se z něj, ale zůstane stát na okraji, takže se nemusíme bát, že nám spadne dolů. Ovládá se stejně jako běh, takže kurzovými klávesami s tím, že přitom musíme držet klávesu SHIFT. Jakmile tuto klávesu stiskneme za běhu, Lara zpomalí. Může mít u toho i tasené pistole. SHIFT musíme držet. Jakmile ho pustíme, Lara se zase rozběhne. S tím souvisí i ovládání opatrného pohybu. Tento pohyb se také velmi hodí, když se chceme rozběhnout. Dojdeme opatrně k okraji plošiny, stiskneme klávesu ↓ a ocitneme se přesně na nejvhodnější vzdálenosti pro skok s rozběhem.
POZOR - aby nám opatrný pohyb správně zafungoval, musíme vždy, když se chceme zastavit, NEJDŘÍVE pustit klávesu nahoru a až poté SHIFT. Když to uděláme obráceně, tj. když pustíme SHIFT a budeme držet klávesu nahoru, Lara se zase rozběhne a zřítí se dolů.
POZOR - je logické držet na klávesnici pravý SHIFT, protože tato klávesa je ke kurzovým nejblíže a hra se tak nejpohodlněji ovládá. Ovšem na 90% notebooků to takto nefunguje. Lara na pravý SHIFT nereaguje, proto musíme u notebooků používat levý SHIFT, který je až na druhém konci klávesnice. Chvilku trvá, než si na to zvykneme, ale dá se to naučit. Je to ovšem trochu krkolomné a nepraktické, protože ruku pořád přendaváme dopředu a dozadu.

Úkrok
Můžeme se ocitnout v situaci, že Lara stojí před spouští, ale spoušť je od ní moc nalevo nebo napravo. Měli bychom se tedy otočit daným směrem, udělat jeden nebo dva kroky dopředu a zase se otočit směrem ke spoušti, aby s ní Lara mohla manipulovat. Elegantnější řešení je použít úkrok. Pokud se chceme jen o kousíček přemístit vlevo nebo vpravo, stiskneme DELETE pro úkrok vlevo a PAGEDOWN pro úkrok vpravo (jsou to klávesy, které se obvykle nachází nad kurzovými klávesami). Úkrok je zároveň opatrný pohyb, takže se nemůže stát, že by se nám Lara zřítila.

Lezení přes překážky
Občas se nám do cesty postaví nějaký balvan nebo plošinka, která se dá překonat přelezením. Pokud je dostatečně nízká natolik, aby na ni Lara ze země mohla vyskočit nebo ještě nižší, hravě ji překoná tak, že ji přeleze. Stačí k plošině dojít a společně s klávesou ↑ stisknout akční tlačítko (zpravidla CTRL). 
Tip: Není nutné ani před plošinou zastavovat. Prostě můžeme běžet a těsně před plošinou, která je před námi stisknout CTRL a Lara si sama poradí. 

Skok
Jeden z nejdůležitějších Lařiných pohybů. Umí jich hned několik a je to její nejzákladnější způsob, jak překonává dlouhé vzdálenosti nebo vysoké propasti. Máme několik druhů skoků, skoky, které nás budou provázet hned od začátku je obyčejný skok a skok s rozběhem.
Obyčejný skok se provede stisknutím tlačítka ALT současně s klávesou ↑. Je to základní skok, kterým lze překonat většinu malých propastí. Tento skok lze praktikovat i s vytasenými pistolemi, takže skok se zde stává nejen způsobem k překonávání vzdáleností, ale i bojové strategii.
Obyčejný skok ale stačí pouze na malou část propastí a vzdáleností. Větší propasti musíme překonat pomocí skoku s rozběhem. A rozběh je nutné se naučit vyměřovat. Není to vůbec nic složitého. Stačí vědět, že Lara potřebuje ke skoku s rozběhem jeden čtverec (vzhledem k čtvercovému enginu prostředí). Nejefektivněji toho docílíte tak, že dojdete krokem k okraji plošiny, z které se chcete odrazit, zmáčknete klávesu ↓ a Lara uskočí dozadu. Právě se nachází v ideální pozici. Poté stisknete klávesu ↑, aby se Lara rozběhla a dvě vteřiny na to klávesu ALT. Lara se odrazí přesně z okraje plošiny (že se bude odrážet od plošiny skoro jenom patou) a překoná daleko větší vzdálenost, než při obyčejném skoku. I zde lze mít v ruce pistole a střílet po nepřátelích.
POZOR - u klávesnic na notebooku Lara reaguje na klávesu ALT podobně jako na klávesu CTRL. Pokud ALT jen o trochu déle podržíte, Lara začne ve vzduchu natahovat ruce, jako by se chtěla něčeho zachytit. Jsou situace, kde je nutné pouze skočit bez zachytávání, proto bychom se - pokud hrajeme na notebooku - měli naučit ALT při skoku pouze jednou stisknout a nedržet ho. 

Skok se zachytáváním
Některé propasti jsou tak dlouhé, že je Lara nepřekoná ani skokem s rozběhem, ovšem ocitne se přímo u protějšího okraje propasti a může se za něj zachytit. V takovém případě uděláme skok s rozběhem a chvíli na to za letu stiskneme klávesu CTRL, kterou držíme stlačenou. Lara v letu natáhne ruce a ví, že se na okraji má chytit. Až bude Lara viset na okraji, stále držte stlačený CTRL a až stisknutím ↑ vylezete bezpečně nahoru, můžete ho pustit.

Salto do strany
Dělá se úplně stejně jako obyčejný skok, tedy s ALTem, jen místo klávesy ↑ stiskneme  ←  nebo →. Lara pak uskočí daným směrem. Tyto skoky jsou užitečné, protože dodávají hře dynamiku - je-li nějaká plošina jen kousek vlevo nebo vpravo od vás, nemusíte Laru pracně otáčet, ale prostě si sem doskočíte saltem. Lze je provádět s vytaženými pistolemi. Salta do stran také nachází velké využití v boji, protože když budete nepřátelům uskakovat do všech stran a přitom do nich střílet, rychle se jich zbavíte a přijdete k co nejmenší újmě.

Salto vzad
Salto vzad je rychlý úhybný manévr, pokud cítíte, že se pod vámi začíná propadat zem, když se na vás něco nečekaně vyřítí nebo se jen rychle potřebujete dostat zpátky. V takovém případě stačí stisknout ALT a klávesu ↓. Opět je to vhodný prvek při boji proti nepřátelům.

Plavání
Voda bude našim spojencem i nepřítelem. Pomůže nám překonávat obrovské propasti, ale budeme časově omezeni pohybem v ní, protože Lara dlouho nevystačí s dechem. Lara může ve vodě plavat pouze v případě, že je do vody ponořená celá. Pokud má vody jen po paty nebo po kolena, bude se jen brodit, což její pohyb značně zpomalí. Ve vodě lze plavat všemi směry, sbírat zde předměty a manipulovat s pákami. Laru rozpohybujeme stiskem klávesy ALT (skoku) a kurzové klávesy udávající směr. Ovšem pozor, je to tu opačně. Vlevo a vpravo je stejné jako u běhu, ale budete-li chtít plavat nahoru, musíte stisknout klávesu ↓ a budete-li chtít plavat dolů, musíte stisknout klávesu ↑. ALT musí být stlačený celou dobu Lařina plavání, jinak se bude jen vznášet na místě.
Tip: Dávejte pozor na hladinu vzduchu (vpravo nahoře). Pokud Laře vzduch dojde a ona se hned nevynoří, utopí se. Proto si NIKDY neukládejte hru pod vodou, pokud si nejste jistí, že budete mít dostatek času k vynoření.

Zvláštní pohyby Lary
Ručkování po krajích a římsách
Někdy se ocitneme v situaci, že bude nějaká plošinka moc daleko, ale pod námi nebo nad námi bude úzká skulina, kterou půjde přeručkovat. S Larou můžete ručkovat vlevo nebo vpravo tak, že vyskočíte na římsu jako byste chtěli překonat menší překážku a se stlačeným tlačítkem CTRL a klávesou ← nebo → ručkujete daným směrem. Když CTRL pustíte, Lara se pustí taky, proto je nutné tlačítko držet. Kamera se vždy natočí vhodným způsobem, abyste viděli, jestli už se nacházíte na bezpečném místě pro spuštění z římsy nebo vylezením nahoru. V takovém případě CTRL jednoduše pusťte.
Tip: Občas se nám stane, že se ocitneme na vysokém srázu, ze kterého kdybychom skočili, Laře by ubylo zdraví. Je lepší to udělat bezpečnějším zpuštěním. Dojdděte na okraj srázu, otočte se zády, držte CTRL a stiskněte klávesu . Lara se opatrně spustí a výška, kterou teď musí překonat, jí už při puštění tlačítka neublíží.

Klouzání po šikmých plošinách
Někdy je terén příliš strmý, aby ho Lara mohla scházet. Pokud na něj vběhne, automaticky ho začne sjíždět a klouzat se po něm směrem dolů (může klouzat popředu nebo pozadu). Taková místa jsou záludná a zákeřná, protože nikdy nevíte, co vás pod skluzavkou čeká a Laru nejde prakticky při klouzání nijak ovládat. A ve většině případů se pod ní nachází hluboká propast nebo ostny. Lze se ale od skluzavky odrazit a skočit dopředu, popřípadě se zachytit za plošinu, která je naproti skluzavce. Opět se zde vyplatí používat opatrný krok - pokud Lara půjde krokem a narazí na šikmou plošinu, zastaví se. Vy tak budete vědět, že je příliš strmá a ještě než na ni vstoupíte, můžete se rozhlédnout a prozkoumat okolí, abyste věděli, zda na plošinu vstupovat nebo ne. Je možné taky na tyto plošiny vyskakovat a hned se odrážet a vyskočit na další. Dělá se to tak, že během sklouzávání držíme klávesu ALT. Tyto situace ale nejsou příliš časté a většinou se jedná o cestu k nějaké tajné místnosti, a bez jejího nalezení se ve hře obejdete.

Rozhlížení
Rozhlížení patří k výborně zpracovanému prvku, protože vám umožňuje rozhlédnout se kolem sebe a otáčet kamerou směrem, kterým zrovna potřebujete vidět. Když Lara stojí na nějakém vysokém výstupku, nebo pokud nevíte, zda je bezpečné touto cestou jít nebo ne nebo se chcete podívat, jestli je propast hluboká nebo není, stiskněte klávesu 0 na numerické klávesnici a kamera se přemístí za Laru. Při držení klávesy 0 používejte směrové klávesy a udávejte jimi směr, kterým se zrovna chcete dívat. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak prozkoumávat okolí a předvídat situace, do kterých se můžete dostat.
POZOR - pokud hrajete na notebooku, který nemá numerickou klávesnici (tedy malou část, kde jsou čísla) a musíte čísla zadávat ručně pomocí FN nebo SHIFTu, dostanete se (stejně jako já) do problému. V tomto případě je velmi nepraktické držet klávesu pro přepínání čísla 0 (protože jediná nula na notebooku se nachází pod písmenkem é) a nemůžete jednou rukou držet FN, písmeno é a druhou rukou se rozhlížet. Je to nepohodlné a nepraktické. V tomto případě je úplně nejlepší si volbu "look" nastavit na jinou klávesu, jejíž používání bude pohodlnější.

Skok po hlavě (šipka)
Je to speciální druh skoku, který nemá praktické využití, ale vypadá vizuálně velmi dobře. Dá se skákat na souši i do vody. Dělá se podobně jako byste chtěli udělat obyčejný skok dopředu, akorát současně s klávesou ALT a klávesou  stisknete ještě SHIFT. Musíte držet všechna tři tlačítka a Lara vám předvede ukázkovou šipku. Velmi dobře to vypadá, když skákáme z vysoké výšky do vody, anebo si můžeme poskočit jen tak na zemi. V tomto případě Lara udělá kotoul.
POZOR - Nikdy neskákejte šipku z velké výšky, aniž by pod Larou byla voda. Pád na hlavu ji usmrtí, protože si při dopadu zlomí vaz.

Stojka
Další z Lařiných speciálních pohybů, který má výhradně vizuální efekt. Pokud Lara visí na nějakém okraji, na který může vylézt, těsně předtím, než stisknete klávesu , abyste Laře dali pokyn k vylezení nahoru, stiskněte SHIFT. Lara se vyšvihne a než se postaví, názorně vám předvede elegantní stojku. Tento pohyb se ale učit nemusíte, protože si ve hře vystačíte bez něj.
POZOR - na klávesnicích na notebooku stejně jako u kroku i zde platí, že musíte stisknout levý SHIFT, aby Lara udělala stojku a správně zareagovala.

Kotoul / Otočka o 180 stupňů
Je velmi praktický, protože nemusíte Laru pracně otáčet, aby se dívala vzad, ale můžete udělat kotoul a ona se ve vteřině bude dívat druhým směrem. Hodí se to zejména když se před vámi zavírají nějaké dveře, nebo když na vás někdo (nebo něco) zaútočí a vy se potřebujete rychle zorientovat. Chcete-li udělat kotoul, stiskněte klávesu END nebo klávesy  a  současně. Kotoul lze dělat za běhu i v klidu, a Lara přitom může mít venku pistole.

Strategie boje
Střelba
Lara má jediný způsob obrany proti nepřátelům a tím je vytažení pistolí a střílení. Neumí kopat, ani se prát a nepřátelé jsou nemilosrdní, sice se některým dá utéct, ale ve většině případů si budete muset poradit střelbou. Lara vytáhne pistole po stisknutí tlačítka SPACE (mezerník). Když uvidí cíl, začne na něj sama mířit. Po stisknutí a držení tlačítka CTRL začne nepřetržitě střílet. Když už nebude nic, co by vás mohlo ohrožovat, CTRL zase pusťte a Lara střelbu zastaví. Po stisknutí SPACE pistole zase schová do pouzder. 
POZOR - s vytaženými pistolemi nelze praktikovat skoky se zachytáváním a mnoho jiných akrobatických schopností Lary, proto je vyndavejte jenom v případě, že tušíte nějaké nebezpečí.
Tip - základní pistole mají neomezené náboje. Ze začátku tedy používejte pouze je a sbírejte náboje, na které narazíte. Ostatní zbraně, které budete čase mít, mají omezenou munici a nevyplatí se je vyplýtvat hned v prvních levelech v Peru a v Řecku. Skutečně najdou využití až v Egyptě a Atlantidě.
Tip: pokud na vás útočí například dva lvi, Lara jednoho zastřelí. Ale nevnímá, že lev už je mrtvý a pořád do něj střílí, zatímco druhý pořád útočí. Klávesa CTRL se musí pustit, Lara zamíří na druhého lva a nyní ho už může zastřelit. Je dobré se naučit toto přepínání cílů, protože jinak Lara bude pořád střílet do mrtvého nepřítele, zatímco druhý jí bude ubližovat.

Střelba za běhu
Lara může střílet a přitom běhat do stran nebo dopředu, popřípadě uskakovat dozadu. V takovém případě současně se střelbou držte kurzové klávesy. Snáz tak nepřítele dohoníte, nebo se mu naopak vzdálíte a znemožníte mu útok.

Střelba během skákání
Úplně nejefektivnější strategií během souboje je skákat a přitom střílet. Nepříteli se tak budete rychle vzdalovat a když po vás bude někdo střílet, bude pro něj obtížnější se do vás trefit a Lara neschytá tolik kulek. S tasenými zbraněmi držte klávesu CTRL, aby Lara střílela a současně mačkejte ALT s kurzovými klávesami. Obecně platí, že pro nepřítele je vždy náročnější trefit pohyblivý cíl, nežli cíl statický.

Interakce s okolím
Síbírání předmětů
Lara může sbírat předměty, na které během své cesty narazí. Jedná se o součást výbavy v podobě nábojů nebo lékárniček, nebo artefakty a klíče, které si na čas uschová a později použije pro vstup do zamčené místnosti. Pokud na zemi najdete takový předmět, přistupte k němu co nejblíže a stiskněte CTRL. Lara ho sebere a uloží do batůžku. Nalezený předmět potom najdete v inventáři.

Sbírání předmětů pod vodou
Je úplně stejné akorát s tím rozdílem, že si musíme dávat pozor, aby se Lara neutopila. Doplavte co nejblíže předmětu a stisknětě CTRL. Lara se po něm natáhne a uloží ho. Někdy je od předmětu dál a po stisknutí CTRL se k němu začne posouvat. V tom případě klávesu držte, dokud se Lara nepřiblíží dostatečně daleko a předmět nesebere.

Tlačení / Tahání beden a kvádrů
Ve hře se nachází mnoho posuvných bloků, které připomínají krychle o velikosti jednoho čtverce (vzhledem k enginu). Poznáte je tak, že jsou většinou jinak barevné než okolní textury a když k nim Lara přistoupí a vy stisknete CTRL, změní pozici a je připravená s blokem manipulovat. Bloky se dají posunovat pouze dopředu nebo dozadu. Pokud budete chtít blok postrčit doleva, musíte ho obejít a zase ho posunout směrem dopředu. S přidrženou klávesou CTRL přimáčkněte jen klávesu  nebo , podle toho, jestli chcete, aby Lara blok přitáhla nebo odsunula. Pokud blok taháte k sobě, Lara vždy musí mít za sebou místo, jinak ho neodtáhne. Dopředu může Lara blok posouvat, dokud nenarazí na protější zeď nebo objekt. Lara posune vždy kvádr o jeden čtverec, takže když ho budete chtít posunout například o dva čtverce, musíte stisknout CTRL a směrovou klávesu dvakrát.

Spouště / Páky / Klíče
Lara může manipulovat s různými pákami a zámky u dveří, na které narazí. Vždy si tím otevře nějaké dveře nebo zpřístupní cestu dál. Budete-li chtít zatáhnout za páku na zdi, přistupte k ní a stiskněte CTRL. Lara ji přehodí a můžete jít dál. Najdete-li nějaké dveře a vedle nich zámek na klíč, udělejte to samé. Pokud máte v inventáři správný klíč, po stisknutí CTRL se v inventáři sám vybere, vy jen potvrdíte volbu stiskem ENTER a Lara vloží klíč do zámku. Pokud Lara klíč nemá nebo zvolíte špatný klíč, Lara řekne "No." a musíte jít hledat dál.

Podvodní spouště
Jsou nenápadné a dobře schované, ale jsou velmi důležité. Navíc skutečnost zhoršuje fakt, že na jejich nalezení a přehození máte jen čas omezený Lařinou zásobou kyslíku. Pokud uvidíte podvodní spoušť (má tvar dlouhé páky), připlavte k ní a držte CTRL tak dlouho, dokud Lara za spoušť nezatáhne.
___________________________

Zpět k rozcestníku Tomb Raider 1

Navigace: Tomb Raider 1

Žádné komentáře:

Okomentovat