úterý 29. března 2016

Potomek Atlantidy (Scion)

Potomek Atlantidy, skládající se ze tří částí, je první oficiálním archeologickým objevem Lary Croft. Když prošla v roce 1996 Peru, Řecko a Egypt, našla všechny tři jeho části a pak o ně byla nemilosrdně okradena zlou vládkyní Atlantidy, kde nakonec střet vyvrcholil a Lara si mohla vzít artefakt zpět a zabránit tak velkému neštěstí.
Provedení z roku 1996 a 2007.
Potomek Atlantidy (Scion) je v Tomb Raider unikátní tím, že má dvě provedení. První provedení je z roku 1996 z původního Tomb Raider. Na tento díl byl ale vytvořen remake, a tak Scion získává v roce 2007 novou podobu. Je trošku detailnější (ale komplikovanější - osobně mám raději tu původní verzi). Jeho moc a princip je ovšem stejný. Má uchovávat starodávně vědění Atlantidy a skládá se ze tří dílů. Vládci z triumvátu Atlantidy vlastnili každý jeden díl. Všechny tři části jsou identické - aby spravedlivě rozdělovaly vládu mezi tři vládce rovným dílem. Vládci nosili každý svůj kus na krku.

Vládci nosili svou část každý na krku.
Hodnota a schopnosti artefaktu
Každý díl Scionu uchovává kousek historie bájného kontinentu Atlantida. Když se všechny tři díly spojí dohromady, vytvoří unikátní celek, který uchovává pradávnou historii celého kontinentu od jejích počátků. Jsou v něm zachovány informace o kultuře místních lidí, o vládě triumvátu a dokonce umožňuje mutaci obyvatel v "nadlidskou rasu" a pomáhá urychlovat evoluci. Tři vládci a sourozenci - Tihocan, Qualopec a Natla - každý svůj kus pečlivě střežili, dokud se Natla nerozhodla zneužít moc svého artefaktu, a pokusila se své bratry svrhnout, aby mohla Atlantidě vládnout sama a s pomocí Scionu ovládnout nakonec celý svět. Zatímco Qualopec byl díky jejím pokusům ošklivě zohaven, Tihocan včas odhalil její plány a oba ji uvrhli do vězení a všechny části Scionu se rozhodli schovat. Nedlouho po Natlině uvěznění ale Atlantidu potkala záhuba a vše, co o ní kdy bylo známo, bylo zapečetěno ve třech kusech Scionu.

Pozůstatky artefaktu se nyní nacházejí
v Lařině soukromé sbírce v jejím domě.
Nalezení Scionu
Ledová kostka - do které Natlu uvrhli její bratři - byla po roce 1945 díky atomovým testům vyzdvižena na zemský povrch a rozmrzla. Královna Atlantidy byla sice oslabená, ale plná zášti a díky svým božským schopnostem takřka okamžitě nabrala síly k tomu, aby co nejdříve našla kousky Scionu a dokončila svůj ohavný plán. Mezitím touto dobou probíhá dlouholetý výzkum ohledně ztraceného peruánského města Vilcabamba, který vede známý archeolog, lord Henshingy Croft a později jeho výzkum přebírá dcera Lara. Natla se v jednom dobrodružném časopise dočte o tomto výzkumu a díky svým znalostem ví přesně, kde Vilcabamba leží. Navrhne Laře spolupráci, aby pro ni získala první část Scionu. Zatím Lara netuší, co má Natla v plánu. Vydává se tedy do Peru, kde je ve městě Vilcabamba ukrytá Qualopecova hrobka. Tam se nacházel první kus. Lara ovšem brzy vytuší, proč je pronásledována Natlinými poskoky a tak se stává jejím nepřítelem. Místo aby Scion našla pro Natlu, snaží se ho najít před Natlou, aby jí zabránila zmocnit se jeho síly. Druhý kus nachází v hrobce Tihocana, dalšího z triumvátu. Nakonec jí spojení dvou dílů Potomka prozradí, že se musí vydat do Egypta, kde je ukrytý poslední kus.

Zneužití a zničení artefaktu
Lara je ovšem záhy okradena Natlou o všechny tři poctivě nalezené kusy artefaktu. Vydává se za ni až na Ztracený kontinent, kde ji najde uprostřed ceremoniálu, jak se snaží probudit novou rasu k životu. Lara ví, že kdyby artefakt Natle vzala, zlá vládkyně by si ho ukradla zase. Proto není jiná možnost, než artefakt zničit. Lara během Natlina proslovu vytáhne pistoli a artefakt rozstřelí, čímž ho navždycky znehodnotí a jeho síla a moc se již nedá zneužít.

Kde se Scion nachází dnes?
Ačkoliv se artefakt rozsypal na hromadu malých kousků, jejich pozůstatky jsou dodnes schované v Lařině sídle jako trofej a připomínka na rok 1996.
______________________

Zpět k rozcestníku Lara Croft

Navigace: Lařiny archeologické objevy, Tomb Raider 1, Tomb Raider Anniversary

Žádné komentáře:

Okomentovat