čtvrtek 17. března 2016

Jacqueline Natla: Když se moc a krása snoubí...

Tomb Raider byl vždy bezesporu ženskou záležitostí. Hra, jenž dala světu hrdinku Laru Croft, která je ztělesněním ženské nezávislosti, se navždy zapsala v herní historii. Lara ale není jediná žena, která se kdy v herní sérii objevila. Ačkoliv se tu velice často objevoval mužský element - ať už v roli nepřátel nebo společníků, nebo Lařina otce, k němuž má neustále úctu a vzhlíží k němu - ženy zde byly vždy velkými soupeřkami. A mnohdy se v mnoha ohledech mohly Laře rovnat. Disponovaly různými schopnostmi a intelektem - ať už na ně Lara narazila náhodou, nebo to byla jména z její minulosti.

Jednou z takových žen je i Jacqueline Natla. Dáma, která vyniká silnými schopnostmi, intelektem se může rovnat s génii a její ctižádost přežila několik tisíc let. Podle mého názoru je v TR jen málo žen, které by pro Laru byly takovým soupeřem. Natla se objevuje hned ve třech zpracováních hry. Vždy je chytrá, mocná a vždy si i - doslova - přes hromadu mrtvol jde po tom, co chce. Nelze jí upřít notnou dávku sebevědomí a jako jedna z anti-hrdinek má v sobě i obrovskou dávku sex-appealu. Neobjevila se sice v tolika scénách, ale rozhodně si jméno ve světě Tomb Raider udělala. Jak se jí to povedlo? Na to se můžeme společně podívat.

Natlin charakter
Této nevypočitatelné ženě nelze upřít obrovskou dávki inteligence, srdce plné ctižádosti a cílevědomosti. Kdysi byla královnou Atlantidy a velela celým armádám, proto jí nedělá problém se začlenit do společnosti a vystupovat jako generální ředitelka své firmy. Její duše je také naplněná nenávistí a záští ke svým bratrům, kteří ji nechali uvěznit. Když sloučíte všechny tyto vlastnosti dohromady a přidáte k nim ještě nadlidskou sílu, vznikne téměř smrtící kombinace. Je také přehnaná detailistka a perfektcionistka (což na ní prozradili někteří její spolupracovníci z Natla Technologies). Objevuje se v původním Tomb Raider (1996), jeho pozdějším remake Tomb Raider: Anniversary (2007) a Tomb Raider Underworld (2008).

Biografie
Pokusím se trošicku shrnout Natlin život, do něhož jsme měli tu čest (nebo smůlu?) nahlédnout ve vůbec prvním TR, poté v jeho zpracování (TR Anniversary) a nakonec v TR Underworld, jenž příběhem krásně navazuje na původní Tomb Raider a Tomb Raider Legend. Můžeme také zmínit i datadisk Lara's Shadow, kde vrcholí Natlin střet s Larou Croft a Natla končí v hlubinách Eitru, kde je její tělo zohavené a zřejmě mrtvé.

Abych to ale vzala od začátku: Natla vládla před tisíci lety po staletí společně se svými bratry Qualopecem a Tihocanem vyspělé civilizaci známé jako Atlantida. Vláda tohoto triumvátu po dlouhé věky byla pokojná a bez větších sporů. Veškeré vědění, historie a kultura Atlantidy byla zachována v artefaktu zvaném Scion (Potomek), který byl vytvořen ze třech částí. Každý z vládců měl vlastnit jednu část. Ačkoliv každý díl sám neznamenal nic, společně tvořily cenný artefakt a předmět uchovávající starodávné vědění Atlantidy. Natle ale nestačilo jen vládnout civilizaci se svými bratry. Potají zneužila sílu mocného artefaktu, aby stvořila svojí vlastní armádu vylepšených Atlanťanů a posléze chtěla, aby její moc zasahovala ještě dál, až za hranice Atlantidy. Když na to její bratři přišli, odsoudili ji a uvěznili v kostce ledu, aby už nemohla dál zneužívat síly mocného vědění. Byli si ale vědomi její moci a síly, proto tři kusy Scionu ukryli ve starověkém peruánském městě Vilcabamba, druhý byl střežen Tihocanovými strážemi v jeho hrobce a třetí kus byl ukryt do starověkého Egyptského města.

V roce 1945 probíhají v Novém Mexiku během druhé světové války pokusné atomové výbuchy. Jeden z nich svou obrovskou tlakovou silou vytlačí na povrch zemský takřka dvou a půl metrovou kostku ledu. Žár z atomové bomby kostku roztaví, a zlá královna je připravena se pomstít a dovést své dílo do konce. Je plná zášti a nenávisti, která se v ní za dlouhá staletí nashromáždila.

Natla se brzy naučí moderní kultuře lidí v Americe. Důvtip a cílevědomost jí umožní se rychle začlenit a vědomosti z Atlantidy jí poskytnou pevné základy, na nichž postaví svou firmu Natla Technologies, která jí zajistí výborné finanční zázemí. Natla zde využívá svých starodávných vědomostí, aby vyvíjela nové stavební systémy a odolnější materiály. Firma prosperuje velice rychle a Natla je její generální ředitelkou. Její dávná touha ji ale po celé roky pronásleduje a její duše se necítí šťastná, protože si chce splnit svůj dávný sen - vytvořit populaci nadlidí, se kterými by ovládla svět. Začíná pátrat po všech historických dokumentech, aby zjistila, kde se nachází tři kousky Scionu a mohla se ho tak zmocnit. V roce 1996 v časopise Dobrodruh narazí v jednom článku na jméno Lary Croft, která nedávno provedla výzkum ohledně ztraceného města Vilcabamba, který vedl ještě předtím její otec. Neváhá ani chvíli a pokouší se Laru kontaktovat, aby pro ni kousky Scionu našla.

Natlina osobnost a vzhled
Na první pohled je Natla velice zajímavá žena. Je velmi vysoká, za což nepochybně můžou její atlantské geny. Také je neobyčejně krásná. Královská krev jí a jejím sourozencům zajistila neobyčejně přitažlivý vzhled. Další důležitou věcí, která není hned na první pohled vidět, je její schopnost měnit podobu. Natla je nejčastěji viděna v lidské podobě, potom v lidské podobě s křídly - takhle kdysi vládla Atlantidě, je to její vzhled vládkyně. Ale umí svůj vzhled proměnit i v nadlidskou podobu atlantské rasy, která připomíná jakousi hořící, žhavou postavou s křídly a svítícíma očima. V tu chvíli se stává nebezpečnou bestií, protože z křídel umí pálit ohnivé koule. Lze u ní také mluvit o vyjímečné schopnosti létat a teleportaci, což nepochybně má na svědomí její mutace z lidské podoby do "atlanťana nadčlověka". Jméno Natla si nesla od prvního Tomb Raideru. Křestní jméno Jacqueline jí bylo přidáno až s příchodem nového vývojářského týmu Crystal Dynamics a jeho remaku TR1, Tomb Raider Anniversary. Natla je také jediným charakterem, který nás provází od původního TR a přichází i v TR Anniversary a následně Underworld.

Zpracování Natly od Crystal Dynamics.
Jacqueline Natla v Tomb Raider
Tomb Raider a Tomb Raider Anniversary
Natla kontaktuje Laru s tím, aby pro ni našla tři kousky Scionu. Lara tuto výzvu přijímá částečně pro to, že výzkumy jejího otce a posléze její ohledně peruánského města Vilcabamba by byly potvrzeny. Natla Laře nechává vodítko, jak najít Vilcabambu a tím se dostat do Qualopecovy hrobky pro první díl Scionu. Zároveň ale za Larou vysílá své najaté žoldáky Larsona a Pierra DuPonta, aby se všech kusů zmocnili a posléze se Lary zbavili. Lara zatím netuší, že Natla má v plánu dokončit své dílo a že kdysi byla královnou Atlantidy, která chtěla své moci zneužít. Když se ale po Larsonově nezdařeném útoku dozvídá o Natliných plánech, její priority se mění. Teď je jejím cílem najít všechny kousky Potomka dříve, než Natla a její žoldáci a zabránit jí tak v hrůzném plánu vytvoření atlantské armády a ovládnutí světa. Skoro se jí to povede, když v Khamoonově městě v Egyptě najde třetí část. Tam ji ale Natla dostihne, Scionu se zmocní a pluje s ním na svůj ztracený ostrov, působiště bývalé Atlantidy, aby dokončila svoje dílo. Během své cesty ztraceným kontinentem Lara  naráží na podivného dvojníka, známého také jako Doppelgänger, kterou stvořila Natla k obrazu Lary, a který kopíruje Lařiny pohyby.
Lara je ale své soupeřce v patách. Během Natlina proslovu o tom, jak by z nich dvou byly společně dobré vládkyně celého světa Lara Scion zničí a překazí tak Natlino tisícileté dílo. Po finálním souboji ve Velké pyramidě je sice Natla poražena, ale nikoliv mrtvá.

Tomb Raider Underworld
Objevuje se až v Tomb Raider Underworld a to hned na začátku, když Lara pátrá po Thorově rukavicích, je přepadena dávnou sokyní Amandou Evert a zjistí, že Amanda Natlu drží na své lodi ve vězení. Lara ji tehdy přivítá trefnými slovy: "Jacqueline Natla. Ty prostě nevíš, kdy máš umřít." Natla je chytrá a pod záminkou toho, že chce Laře pomoci, výměnou za to, že jí Lara pomůže z tohoto vězení, je zezačátku na Lařině straně a poskytuje jí indicie a informace k tomu, aby se dostala k druhé Thorově rukavici, s níž by mohla ovládnout Thorovo kladivo a posléze se dostat do Avalonu za svou matkou. Lara zatím netuší, že Natla má vedlejší plány. Když Lara Natlinu skleněnou báni Thorovým kladivem rozbije, vyjde najevo, že Natla nechala Laru najít kladivo jen proto, aby se ho mohla zmocnit a nastolit tak na Zemi Sedmý věk, kde by mohla vládnout všem obyvatelům. Stává se z ní opět nepřítel. Vzhledem k tomu, že Natla je bohyně a obyčejné zbraně nestačí, musí ve finálním konfliktu Lara použít kladivo i proti ní. Ani tentokrát ale není definitivní konec.
Objevuje se zde i Natlin "výrobek" Doppelgänger, která poslouchá příkazy své vládkyně (vlastně Amandy, protože Natla jako její vězeň musí Doppelgänger velit v zájmu Amandy). Vloupává se do Lařina sídla a stává se vrahem jednoho z jejích přátel. Narozdíl od minule ale už jen nekopíruje Lařiny pohyby, ale je schopná samostatně myslet, konat a plnit rozkazy.

Vždy byla oblíbenou a neodmyslitelnou postavou ze
série TR, proto s ní lze najít mnoho fan artů a renderů.
Lara's Shadow
Natlin "konec" je teprve definitivně rozveden až v datadisku Lara's Shadow. Kde na konci Lara svádí souboj s Doppelgänger. Ta ale najednou přestane poslouchat rozkazy své paní. Obrátí se proti ní a místo, aby se vrhla po Laře, skočí po Natle a shodí ji do Eitru (podivné vody-kyseliny z které pochází nemrtví Thrallové), kde je Natlina fyzická část pohlcena a její tělo je rozleptané v této nebezpečné kyselině.

Natlin vývoj
V TR1 ji lze spatřit v civilním oblečení - saku a modrém tričku, když vystupuje jako generální ředitelka své vývojové společnosti. Posléze se ale mění a nakonec je v Atlantidě vidět její opravdová podoba napůl mutantí ženy s křídly, která je schopná létat a střílet ohnivé koule. Zatímco v TR1 je na ní alespoň nějaké oblečení, v TR Anniversary je její tělo znetvořeno celé. Tam ji ale ještě můžeme spatřit s křídly a královských šatech a ve zlaté koruně, což byla její podoba královny Atlantidy. Tuto podobu si přenáší do TR Underworld, kde je spatřena v bílém kostýmu s velkými křídly.

Zajímavosti

 • V TR1 propůjčila postavě Natly svůj hlas herečka Susie Hamilton, v TR Anniversary a Underworld to byla Grey DeLisle.
 • Natla má v TR1 krátké vlasy, v TR Anniversary je má dlouhé po pás a v TR Underworld je má po ramena a stažené v culíku. Je to tím, že na každém díle pracoval jiný grafický tým. Lze ji ale charakterizovat jako vysokou, pohlednou blondýnku s uhrančivýma, modrýma očima.
 • Za Natlu je možné si zahrát, když si v TR Anniversary odemkneme oblek Scorched Natla (popálená Natla).
 • Natla je finálním bossem v TR1, Anniversary a Underworld.
 • Aramejské slovo "natla" by se v překladu dalo přeložit jako "je vyzdviženo" nebo "je zvednuto". Byl tím zřejmě myšlen fakt, že Natla po tisíci letech upadnutí v zapomnění byla opět vyzdvižena ze svého ledového hrobu.
 • Jacqueline by se do češtiny dalo přeložit jako Žakelína. Správně by to ale muselo být Jaqueline  (bez písmena c ve jméně). Písmeno tam tvůrci zřejmě přidali, aby jménu i postavě dodali jistou vyjímečnost.

Ačkoliv se zdá, že její konec v Lara's Shadow byl zřejmě definitivní, nelze vyloučit možnost, že by se k ní vývojářské studio někdy v budoucnu chtělo v některém  z plánovaných TR vrátit. Vzhledem k tomu, že ale vývoj hry vzal pod své krovky Square Enix namísto bývalého Eidos, a ten tvrdí, že jeho Tomb Raider bude zcela nový a jiný a že máme "zapomenout na vše, co jsme o Laře dosud znali", je tato možnost vysoce nepravděpodobná. Této postavě ale nelze upřít fakt, že byla Laře důstojnou protivnicí a že své místo ve světě TR a historii hry bude navždycky mít.
____________________________

Navigace: Ostatní zajímavé osobnosti v životě LC

6 komentářů:

 1. Opravdu luxusní a detailní článek o Natle. :)
  A prejže nebude tak dobrý, jako ten můj... já ti říkala, že ten tvůj bude lepší. :D

  OdpovědětVymazat
 2. Přísahala bych, že už v originálním Tomb Raideru měla jméno Jacqueline, protože se mi zdálo, že Larson říká: "No, miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies." :-)
  Každopádně, moc krásný a poutavý článek. O Natle si vždy ráda něco přečtu :D :-)
  A jednu zajímavost (ač nevím, zda zajímavou) taky mám. Nevím, zda jste někdy něco slyšeli o projektu "Remothered", remaku hry Clock Tower, který však zatím nevyšel a kdo ví, zda někdy vyjde. No, v této hře se měla objevit postava "Rosemary Reed", jejíž vzhled i styl oblečení velmi připomínal právě Natlu. Tvůrce hry rovněž tvrdil, že Tomb Raider je jeho oblíbená série, je tedy možné, že si z Natly vzal inspiraci :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zajímavý postřeh, děkuju, zkusím se v TR1 podívat a popřípadě to poopravit.

   Jinak díky za informaci. Zkusím se na to podívat blíž :)

   Vymazat
  2. Jinak máš naprostou pravdu - už v TR1 ji Larson pojmenoval jako Jacqueline. Takže ti moc díky za postřeh! Včera jsem si to otestovala :D Už by to mělo být v článku opravené.

   Vymazat
 3. Moc děkuju za článek, Natla je prostě nejlepší villain ze všech, velká škoda, že se neobjevila ani v jednom z těch filmových TR (byť jsou ty filmy nevalné kvality, ale i tak :-).
  Ta úvodní scéna v TR1, kde se Natla objeví, nemá absolutně chybu. A připadá mi, že s každým dalším dílem nám Jacqueline nějak mládne :-) Kráska :-)

  OdpovědětVymazat