pátek 17. února 2012

Tomb Raider 5 - Ovládání

Ovládání v TR: Chronicles je velmi podobné tomu, jaké bylo až dosud v ostatních TR. A ještě o zlomek podobnější tomu, jaké bylo v předchozím díle. I tak v něm ale můžeme najít pár much nebo vychytávek. Ty bych vám teď chtěla přiblížit. A kromě toho se tu můžete dozvědět třeba i o pohybech, o kterých jste dosud nevěděli...

Všeobecné ovládání hry
Co je opravdu dobré vědět...

Hlavní nabídka
V hlavní nabídce máme celkem čtyři možnosti - New Game (Nová hra), Load Game (Nahrát hru), Options (Možnosti) a Exit game (ukončit hru). První možnost vám logicky spustí novou hru a vy se můžete pustit do nového dobrodružství s Larou. V tabulce nahraných her si můžete vyvolat již dříve uloženou hru a pokračovat v ní. V nabídce Options najdeme takové věci jako nastavení hlasitosti dabingu, efektů a jiných zvuků nebo nastavení kvality zobrazování grafiky. Též lze ale najdeme bonusy, které si odemkneme sbíráním bonusů (zlatých růží) ve hře v nabídce Special features. No a s pomocí tlačítka Exit game se vrátíte zpět do Windows. Mezi možnostmi přepínáte klávesami kurzových kláves nahoru () a dolů (). Vybranou možnost pak potvrdíte stisknutím ENTER. 

Inventář
V průběhu hry lze vyvolat inventář, ve kterém najdeme Lařiny zbraně, vybavení a lze si zde také uložit nebo nahrát hru. Také jsou zde stopky ukazující statistiky vašeho hraní. Inventář vyvoláte kdykoliv v průběhu hry stisknutím klávesy ESC a v něm si vybíráte mezi předměty kurzovými klávesami a . Vybraný předmět pak můžete použít stisknutím klávesy ENTER nebo akční klávesou (CTRL). V inventáři lze také různě kombinovat předměty a vytvářet z nich nové. V takovém případě vyberte předmět, který chcete spojit s jiným, vyberte možnost Combine a následně pomocí kurzových kláves vlevo a vpravo vyberte předmět, se kterým chcete ten předchozí spojit. Až předmět použijete, lze ho zase rozebrat. V takovém případě na něj najeďte a zvolte možnost Sepereate.

Ukládání a nahrávání hry
Jak jsem psala již výše, lze to udělat v inventáři. Najeďte do inventáře a zvolte ikonu diskety, podle toho, zda chcete hru uložit (Save game) nebo nahrát (Load game). Vyberte příslušnou možnost a vyberte pozici, kam chcete hru uložit, nebo odkud ji nahrát. Je ale i jednodušší a rychlejší způsob pro vyvolání nabídky ukládání a nahrávání. Pokud v průběhu hry stisknete klávesu F5, dostanete se rovnou do nabídky ukládání hry. Pokud stisknete kdykoliv v průběhu hry klávesu F6, dostanete se do nabídky nahrání hry. Pak už stačí jen vybrat danou pozici a pomocí tlačítka ENTER nebo CTRL hru uložit či nahrát.

Ukončení hry a pauza
Věřím tomu, že tohle budete hledat opravdu dlouho. Osobně jsem pořád chodila do inventáře a hledala možnost pod názvem Exit game nebo něco podobného. Tak to ale nefunguje. Pokud chcete pozastavit nebo ukončit hru, musíte stisknout na vaší klávesnici klávesu s písmenem P, čímž vyvoláte pauzu (Paused). Zde si můžete prohlédnout vaše statistiky (Statistics), můžete si nastavit hlasitost nebo obraz v nabídce Možnosti (Options) a také je tu nabídka Main menu (Hlavní nabídka), která vás vrátí zpět do Hlavní nabídky, odkud můžete hru například ukončit. Samozřejmě i tady se pohybujete klávesami a a potvrzovat můžete klávesami ENTER a CTRL.

Horké klávesy
Takzvané horké klávesy vám pomohou ve hře bez zbytečněho zdržování, kdy byste museli pracně lézt do inventáře nebo dokonce do hlavní nabídky. Mezi ně patří:
Klávesa 9 (alfanumerická klávesnice - nad písmeny) - použije malou lékárničku.
Klávesa 0 (alfanumerická klávesnice - nad písmeny) - použije velkou lékárničku.
Klávesa F5 - vyvolá nabídku ukládání hry.
Klávesa F6 - vyvolá nabídku nahrání hry.
Klávesa ALT + klávesa + - zvýší rozlišení hry.
Klávesa ALT + klávesa - - sníží rozlišení hry.
Klávesa ALT + ENTER - přepíná mezi módem malého okna hry a plného okna hraní hry (tohle ale závisí na nastavení vaší grafické karty!)
 Základní pohyby Lary
Běh (klasický pohyb)
Lařin nejslavnější pohyb, totiž běh. Je to opravdu velmi jednoduchý pohyb. Pro rozběhnutí Lary dopředu stiskněte klávesu . Až budete chtít Laru zastavit, zase klávesu pusťte. V běhu Lara dokáže i zatáčet. Při běhu musíte akorát zmáčknout klávesu nebo podle směru, kterým chcete, aby Lara zabočila. Pokud zmáčknete klávesu , Lara uskočí dozadu. Pokud klávesy a zmáčknete dohromady, Lara udělá otočku o 180 stupňů.

Chůze (opatrný pohyb)
Hodí se, pokud na sebe nechcete příliš upozornit nebo abyste opatrně došli k okraji, ze kterého chcete například skočit a nechcete, aby vám Lara spadla dolů. Když jdete chůzí, Lara se vám nemůže zřítit z žádné plošiny nebo skály dolů. Pro pohyb stiskněte klávesu SHIFT společně s klávesou . Lara tak půjde sice pomalu, ale zato opatrně. Až dorazíte k nějakému okraji nebo se vyhnete nic netušícím nepřátelům, nezapomeňte, že NEJDŘÍVE pustit klávesu a až POTOM klávesu SHIFT. Když to uděláte obráceně, Lara se zase rozběhne a celá opatrnost jí tak bude houby platná. I při chůzi můžete Larou otáčet všemi směry stisknutím směrových kláves. Když současně se SHIFTEM stisknete klávesu , Lara udělá krůček dozadu.

Skoky
Stisknete-li klávesu ALT, Lara vyskočí na místě. Stisknete-li současně s klávesou ALT nějakou ze směrových kláves, Lara skočí daným směrem. Lařiny základní skoky ale mnohdy nestačí. Na mnoha místech ve hře se musíte rozběhnout, aby Lara doskočila na místo, kam chcete. V takovém případě se rozběhněte a chvíli předtím, než má Lara vyskočit, stiskněte ALT a přimáčkněte klávesu . Ano, klávesu pro skok musíte stisknout o chvíli dřív, než má Lara skočit, protože ve chvíli, kdy jí dáte povel ke skoku, ona uběhne ještě dva kroky, a kdybyste klávesu zmáčkli až těsně před skokem, Lara by se prostě zřítila do propasti.

Skoky se zachytáváním
Mnohdy se stane, že Lara potřebuje někam skočit a přitom se zachytit okraje klenby nebo otvoru. V takovém případě skočte a během skoku držte klávesu CTRL. Lara napne ruce, připravena zachytit se vhodného okraje. Až budete zachycení na okraji, můžete ručkovat doleva, doprava (pomocí kurzových kláves) nebo vylézt do otvoru ( klávesa ).
POZOR - u klávesnic na notebooku Lara reaguje na klávesu ALT podobně jako na akční tlačítko CTRL. Pokud ALT jen nestisknete, ale podržíte déle, Lara začne natahovat ruce, jako by se chtěla zachytit okraje. Jsou situace, kde je nutné použít pouze skok, proto se musíme naučit skoky praktikovat tak, že ALT jenom stiskneme a nebudeme ho držet. Tento problém nastává u všech klasických dílů TR (1-5), protože jejich ovládání je uzpůsobeno na klasické PC klávesnice a ne na integrované klávesnice pro přenosné počítače.

Tasení zbraní a střílení
Lařinou základní zbraní jsou dvě pistole, které má připnuté k nohám. Ty tasíte stiskem klávesy SPACE. Střílet pak můžete držením klávesy CTRL. V nabídce Options si můžete nastavit, zda chcete, aby Lara sama mířila na cíl, nebo aby střílela slepě před sebe a mířit budete vy za ni. Touto možností si můžete významně stížit nebo zlehčit hru. Pokud nastavíte automatické míření, Lařiny ruce se budou samy otáčet za nepřítelem a ona na něj bude přesně mířit. Pokud automatické míření nenastavíte, Lara bude střílet před sebe a vy budete muset Laru natočit za nepřítelem sami. Pokud v inventáři zvolíte jinou zbraň, Lara ji bude vyndavat namísto devítek. Ovšem pozor - pokud v průběhu hry narazíte na video, v inventáři si musíte danou zbraň opět zvolit, protože po každém videu se hra zase "přepne" na Lařiny devítky.
Tip: Některé zbraně jsou na náboje, proto když to není nutné, používejte devítky, protože ty mají neomezenou munici.

Zvláštní pohyby Lary
Sbírání a manipulace s předměty
Lara dokáže na své cestě sbírat předměty, přepínat páky nebo různá tlačítka. Pokud narazíte na předmět, který Lara může použít, stoupněte si před něj a stiskněte CTRL (většinou se jedná o náboje, lékárničky a různé artefakty). Lara daný předmět sebere a ten se jí následně objeví v inventáři. Také Lara dokáže lámat různé kovy, ze kterých si vyrobí páčidlo. Postavte se před vhodnou mříž nebo kov a opět stiskněte CTRL. Pokdu chcete, aby Lara stiskla tlačítko nebo přehodila páku, jednoduše se k ní postavte a opět zmáčkněte CTRL.

Manipulování s dalšími zbraněmi a předměty
Například s páčidlem. Stává se, že Lara na svých cestách nalezne věci, které nutně potřebuje, ale které je nutno vypáčit ze zdi. V takovém případě se ke zdi s předmětem postavte a stiskněte CTRL. Naběhne vám inventář a vy vyberte páčidlo (Crowbar). Lara ze svého malinkého batůžku vytáhne metr a půl dlouhé páčidlo a předmět ze zdi zkrátka vyrve a zmocní se ho. Také v průběhu hry najdete zvláštní hadříky, kterými lze uspat nepřítele. V tom případě se postavte těsně za něj (ale nesmíte se ho dotknout!!) tak, aby si vás nevšiml, stiskněte CTRL, v inventáři vyberte hadřík a potvrďte volbu.

Skok po hlavě (šipka)
Lara už od svého prvního dílu TR umí zvláštní skok, který si fanoušci pojmenovali "šipka" nebo "skok po hlavě". Pokud ho chcete udělat, musíte současně stisknout klávesy ALT, a SHIFT. Tento pohyb patří mezi ty těžší, proto bude chvíli trvat, než se ho naučíte. Je vhodný ke skokům z výšky do vody (ne na zem!). Když skočíte z výšky šipku do vody, vypadá to opravdu efektivně a elegantně. Bohužel, ve hře TR Chronicles není skoro žádná možnost, kde byste mohli skočit z výšky do vody.
Pozor: Neskákejte šipku z výšky na zem. Lara si pak přerazí vaz a je konec. Na normální ploše to jde, ovšem pokud je pod vámi větší propast, raději neriskujte její život. Pokud tedy netrpíte sebevražednými sklony;)

Opičí pohyb
Tak to sama Lara nazvala :) Hned v prvním levelu, kde vás učí, jak ovládat hru. Opičí pohyb užijete na kovových konstrukcích, které lze přeručkovat. Postavte se pod konstrukci, vyskočte (ALT) a stiskněte CTRL. Toto tlačítko musíte držet, pokud chcete, aby vám Lara ručkovala dál a nespadla na zem. Přitom mačkejte kurzové klávesy ve směru, kterým chcete, aby Lara ručkovala. Až dorazíte na konec konstrukce, jednoduše pusťte klávesu CTRL.

Veletoče na tyčích
V posledních dvou misích Lara narazí na vodorovné tyče, na nichž se dokáže obtočit a vyskočit z nich dopředu. Když na takovou narazíte, skočte na ni a držte klávesu CTRL. Až budete chtít vyskočit z tyče, pusťte tlačítko CTRL (můžete ještě pro větší jistotu stisknout tlačítko ALT) a Lara skočí dopředu.

Chůze po lanech
Pokud je nějaká vzdálenost příliš velká, aby ji Lara mohla přeskočit a náhodou do cíle vede provaz, Lara se po něm dokáže projít a zdolat tak velkou vzdálenost. Stoupněte si k provazu, stiskněte CTRL a . Tyto tlačítka musíte neustále držet, dokud Lara nedosáhne konce provazu. Během chůze po provazu ale Lara může ztrácet rovnováhu a začne padat doleva nebo doprava. Vaším úkolem je vyrovnat rovnováhu, aby nespadla. Pokud se Lara bude naklánět doleva, stiskněte pravou kurzovou klávesu, pokud se bude naklánět doprava, stiskněte levou kurzovou klávesu.

Houpání na lanech
Pokud narazíte na svislé lano, Lara na něj dokáže vyskočit, udržet se, rozhoupat se a díky tomu překonávat propasti a dostávat se dál. Skočte na lano a během skoku držte klávesu CTRL, kterou musíte držet i po dobu, kterou budete viset na laně. Přitom se můžete natáčet doleva nebo doprava. Až se budete chtít rozhoupat, stiskněte a držte klávesu - (je vedle pravého SHIFTU na klávesnici). Je to stejná klávesa, jakou děláte sprint. Až budete dostatečně rozhoupaní, jednoduše zmáčkněte ALT a pusťte CTRL a Lara skočí daným směrem.

Sprintování
Takový rychlejší běh, který ale nikdy ve hře nebude nutné použít. I tak vám ho ale popíšu. V běhu stiskněte a držte klávesu - (vedle pravého SHIFTU). Na pravé straně obrazovky se objeví zelená lišta, která začne ubíhat. Až uběhne celá, Lara začne zase běžet normálně. Dojdou jí prostě ke sprintování síly. Při sprintování také můžete stisknout ALT a Lara udělá kotoul. Tento pohyb je tu ale asi opravdu jen pro legraci, protože ho v celé hře možná použijete maximálně jednou nebo dvakrát.

Skrčení se a lezení po čtyřech
Když jsou otvory příliš malé na to, aby Lara do nich mohla vběhnout, dokáže se skrčit (udělá "kačenku" - pohyb se v originále jmenuje "duck") a vlézt tam po čtyřech. Stiskněte klávesu . a Lara se skrčí. Držením klávesy pro skrčení a kurzových kláves udáváte směr pohybu ve skrčení. Až se budete chtít zase postavit, pusťte klávesu . . Pokud se chcete z otvoru dostat, máte dvě možnosti: buď na kraji otvoru stisknout ALT + , čímž Lara udělá kotoul a skočí dolů, nebo se otočte a na kraji stiskněte CTRL + ↓ (to je bezpečnější verze, pokud nevíte, co vás tam dole čeká). Lara se spustí a zůstane viset na okraji.

Vykopávání dveří a zdí
Pokud nějaké dveře či zdi vypadají křehce, klidně je otestujte, protože některé se dají vykopávat. Stačí Laru postavit před danou zeď, stisknout CTRL a máte volnou cestu...

Lezení po žebřících a konstrukcích
Samozřejmě i tohle naše archeoložka dokáže. Přijďte k něčemu, na co si myslíte, že se dá vylézt a stiskněte CTRL společně s klávesou a Lara začne lézt po žebříku. Chcete-li, aby slezla, držte CTRL a klávesu . Směrovými klávesami vlevo a vpravo samozřejmě udáváte směr.

Salto vzad (ze žebříku)
Lara umí ze žebříku skočit dozadu třeba na plošinu. Někdy opravdu není jiná cesta. Pokud tak chcete učinit, když je Lara na žebříku, držte klávesu CTRL bez směrových kláves. Poté stiskněte ALT a (až potom!) pusťte CTRL.

Lezení po řetězech
V jedné části hry Lara musí vylézt na tlustý řetěz. Dojděte k němu a lezte po něm úplně stejně jako po žebříku. Samozřejmě ale tady nemůžete lézt do stran. Můžete ale z něj dělat salta vzad jako u žebříku.

Nadhazování poklopů
Při svých cestách narazíte na zemi na jakási držátka. Je to proto, že se jedná o poklopy, které lze otevřít. Stačí k němu přijít a stisknout CTRL. Lara pak poklop otevře. Lara umí poklopy otevírat i zespoda. V takovém případě stiskněte ALT, aby Lara vyskočila a následně CTRL. Lara se poklopu zachytí a vyhodí ho nahoru, čímž si uvolní cestu dál.
______________________________

1 komentář: